Kandidatspeciale

Titel:

Konsekvenser af  tidlig moderlig deprivation med fokus på børn frigivet til international adoption

Resume

Specialet belyser hvilken betydning det har for et barns psykosociale og neuroaffektive udvikling, såfremt det ikke har adgang til en stabil og kontinuerlig tilknytningsproces med en primær omsorgsperson. Hvad sker der med nervesystemet og den følelsesmæssige udvikling når børn ikke får kontinuerlig  berøring, øjenkontakt, tryghed og omsorg. Specialet bygger på nyere hjerneforskning sat i relation til udviklingspsykologien. Formålet med specialet er at belyse den urolige adfærd, som i nogle tilfælde kan observeres hos adopterede børn. Begrebet neuroaffektiv udvikling forener to niveauer bag børns udvikling, det psykosociale og det neurologiske.

Læs her