Psykolog i Aahus

Konsultation på  Søndergade 76 2.tv. 8000 Aarhus C. Drives af Lone Christensen.

Jeg er uddannet Cand.psych fra Aarhus universitet og autoriseret af Dansk Psykolognævn.  Jeg har konsultation i både Aarhus og Odder.  Derudover 3 årig efteruddannelse i psykodynamisk chock-traume terapi med tegne terapi som metode. Derudover er jeg uddannet i traume  EMDR behandling. http://emdr.dk

Derudover er jeg tilknyttet Falck Healthcare, Prima Care og AS3 i Odder, Aarhus.

I mine tidligere ansættelser har jeg primært arbejdet med psykisk sårbare unge mennesker samt med  behandling af mennesker i krise.  Herunder alle kategorier inden for sygesikringens krisekategorier. Læs nærmere under punktet Behandling.

Jeg har haft psykologpraksis i Aarhus siden 2010 og modtager her Børn, unge, voksne og grupper samt Adoptivfamilier.

Adoptionsrelatede problematikker. Rådgivning til adoptivfamilier

I min psykologpraksis i Aarhus tilbyder jeg endvidere rådgivning til adoptivfamilier. Jeg har speciale indenfor tilknytningsproblematikker og omsorgssvigt.  Min viden og rådgivning er baseret på såvel personlige erfaringer som teorien bag neuroaffektiv udvikling. Denne binder den nyeste hjerneforskning og uviklingspsykologiske perspektiver sammen omkring børns følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling.

Terapiformer

Som psykolog arbejder jeg ud fra det synspunkt at hvert menneske er unikt og har derfor brug for sin helt individuelt tilpassede behandling. Behandling i min psykolog praksis i Aarhus er således baseret på en integrativ tilgang. Der trækkes således på forskellige  elementer fra både kognitiv, psykodynamisk, eksistentiel, systemisk og narrativ terapi samt chock -traume terapi med såvel EMDR behandling http://emdr.dk  som tegneterapi/kropslig tilgang i den psykologiske behandling. Derudover bruger jeg elementer fra S.E terapi- læs mere på https://somaticexperiencing.dk

Priser og vilkår i konsultationen i Aarhus?

Hver konsultation koster 1100 kr. og har typisk en varighed af 50 minutter.  Men skal vi ind imellem bruge længere tid på at afslutte er der ikke ekstra udgifter forbundet med dette. Jeg  har altid i fokus,   at klienten  skal kunne samtale om sin problematik i rolige og trygge omgivelser uden stress. Se endvidere under henvisning og priser.

Kontaktinformation

Psykologrådgivningen i Aarhus besvarer alle henvendelser samme dag .

Psykologrådgivningen i Aarhus har åbent alle hverdage mellem 8.30 og 17.00.

Personlig henvendelse: Ring til mig Aarhus og  indtal besked, hvis ikke du træffer mig  og du vil blive kontaktet samme dag.