OCD: (obsessive-compulsive disorder)

OCD er en angstlidelse, den starter for de flestes vedkommende i barndommen eller ungdommen og forekommer hos 1-2 ud af hundrede personer.

OCD er kendetegnet ved tvangstanker (obsessions) og tvangshandlinger (compulsions). Tvangstankerne og handlingerne hæmmer personen i at leve et normalt liv og medfører oftest væsentligt nedsat livskvalitet. Der er tale om en tilstand der opleves meget ubehagelig og angstfuld. Samtidig vil personer, der lider af tvangstanker, ofte prøve at skjule det for omverdenen idet de skammer sig over indholdet af de plagsomme tanker.


Indholdet af tankerne hos en person med OCD vil være noget alle mennesker kender til. Men hos den OCD ramte vil forskellen ligger i antallet og hyppigheden af ubehagelige (tvangs-)tanker, varigheden af dem samt den betydning personerne tillægger tankerne.

Med lidelsen følger ofte depression.

Hos mennesker med OCD kan selvindsigten i lidelsen variere alt efter omstændighederne. Eksempelvis kan en person være fuldt ud bevidst om, at tvangstankerne er urealistiske, men i det øjeblik personen står overfor/møder  det, som fremkalder angsten mistes realitetssansen fuldstændigt og det er angsten der styrer.
Tankerne kan handle om sygdom, angst for snavs og bakterier, angst for smitte, død, angst for at der skal l ske ens nære eller en selv noget.

Kognitiv behandling af OCD

En effektiv metode til behandling af OCD er kognitiv adfærdsterapi. Ved gradvist og i samarbejde med en terapeut lære at turde eksponere sig for angsten og trodse tvangshandlingerne opleves i langt de fleste tilfælde en bedring. Ved eksponering udsætter den OCD-ramte sig gradvist og i eget tempo for genstande eller situationer, som udløser tvangssymptomer. Øvelsen består derefter i at hindre sig selv i at udføre dele af og med tiden hele tvangshandlingen

Op mod 70 % får det langt bedre efter at have gennemført et kognitiv behandlingsforløb med eksponeringsterapi:

Eksponering:

Psykologen hjælper dig med at finde mod til at udsætte dig (eksponere) for det, som igangsætter angsten i dig. Eksponering foregår langsom og meget gradvist, i det tempo du selv vil være med til. Derved falder dit angstniveau så meget at du vil få mod på at bevæge dig gå videre og konfrontere en situation der er lidt mere og lidt mere angstprovokerende.

 Eksponering er en teknik, der er meget effektiv i forhold til at lære at tackle de situationer, der typisk fremprovokerer angst og tvangshandlinger hos dig.

Sikkerhedsadfærd og responshindring:

Det er almindeligt at forsøge at berolige sig selv ved undgåelse af situationer der fremmer angsten eller ved handlinger der dæmper angsten. Dette betegnes som sikkerhedsadfærd. 

Sikkerhedsadfærd giver en kortvarig lettelse, idet angsten holder op med at stige. Men på den lange bane holder sikkerhedsadfærd angsten ved lige og den kan blive værre. Desuden får du ikke afkræftet dine katastrofetanker/forestillinger. Derimod bekræfter du dig selv i at det er nødvendigt at foretage undgåelseshandlinger, ellers ville der ske lige det værste du forestillede dig. Ved responshindring øver du dig i at stoppe din umiddelbare respons på tankerne og undlade at udføre tvangshandlingerne. Derved erfarer du at der ikke sker noget ved at springe ritualerne over eller mindske hyppigheden af dem.

Læs mere om OCD og behandling i Sundhedsstyrelsens referenceprogram.