Terapi til børn, voksne og familier på baggrund af neuropsykologisk viden og erfaring.

Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd herunder kognition ( hvordan vi tænker, opfatter og indlærer)  og følelser.

Årsager til erhvervet hjerneskade kan bl.a være  blodpropper, blødninger i hjernen (apopleksi) eller traumatiske hjerneskader efter f.eks. trafikulykker. En blodprop, slag eller blødning i hjernen kan få alvorlige følger. Mange vil efterfølgende skulle leve et meget anderledes liv med fysiske begrænsninger, grundet lammelse af den ene kropshalvdel. Det kan være meget svært at acceptere, at man ikke længere kan det samme som før.

Men udover de fysiske og synlige følger får hjerneskaden også konsekvenser for de mentale funktioner.  Der kan være symptomer i form af hukommelsesproblemer, koncentrationsvanskeligheder og hurtig udtrætning. Opgaver man tidligere nemt kunne udføre er nu uoverskuelige og tager timer at komme igennem. Der kan ligeledes være problemer i form af afasi (Besvær med at forstå det talte sprog eller selv udtrykke sig sprogligt). Helt almindelige dagligdags funktioner er nu noget man skal have hjælp til. Det kan være svært for omgivelserne at forstå, at den ramte er så forandret. En hjerneskade medfører endvidere ofte ændret personlighed. Personen kan miste evnen til at hæmme impulser og kan socialt virke grænseoverskridende i sin adfærd og udtalelser.

Hvem berører en hjerneskade

En hjerneskade berører hele familien og det er en stor og krævende opgave at være pårørende til et menneske der erhverver sig en hjerneskade. Mange følelser blander sig i form af irritation, fortvivlelse, dårlig samvittighed, angst og usikkerhed. Tankerne om fremtiden bliver uoverskuelige.

Få hjælp hvis:

Jeg har erfaring også med samtaleforløb til børn af hjerneskaderamte.