Priser og vilkår

Forsamtale  30 minutter er gratis for studerende over 18 år som er udeboende. Her vurderer vi sammen om jeg er den rette behandler for dig. Forsamtalen varer ca. 30 minutter.  Der gives rabat på et samlet forløb, hvis du er  udeboende og har brug for et længere forløb.

En individuel samtale hos mig varer ellers 50 minutter. Der kan enkelte gange være behov for ekstra god tid til at afslutte, hvilket ikke bliver en ekstra udgift for dig.

Individuelle konsultationer

Individuel konsultation:  50 minutter 1100 kr.
Individuel dobbelt konsultation:  120 minutter: 2200 kr.

Psykologisk rådgivning med erhvervsfakturering (Kommuner, forsikringsselskaber, arbejdspladser),

50 minutter: 1150 kr.

Grupper ( flere end 2 personer )  120 minutter: 2300 kr.

Adoptivfamilier:

Jeg har en særlig interesse indenfor adoptionsrådgivning og  rådgivning til adoptivfamilier er et område, som ligger indenfor mit speciale. At arbejde med adoptivfamilier har en meget stort personlig værdi for mig .

Udarbejdelse af erklæringer og vurderinger jf. “Det psykosociale samarbejde.”

Tilskud:

Du kan ikke få sygesikringstilskud til behandlingen hos mig, men du kan få en række fordele og gode rammer ved et forløb uden for sygesikringen. Kontakt mig hør nærmere.

Hvis du har en sundhedsforsikring kan den dække dine udgifter.
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud derfra. Du skal opfylde kriterierne for en af de 11 henvisningskategorier under sygesikringen. Eller hvis du er ung under 18 år. Spørg evt. ved sygeforsikringen Danmark efter andre kategorier ifald du er i tvivl om du opfylder betingelserne for tilskud.

Afbud og sygdom:

Du kan melde afbud både på telefonsvarer, sms og mail. Husk at melde afbud senest 24 timer før ellers betaler du fuldt honorar. Afbud gives i nødstilfælde- det er svært at lave tiderne om i kalenderen og du kan optage pladsen for en anden der har mere brug for den.  Så vær meget opmærksom på at du kan komme til de tider du bestiller -det er kun i nødstilfælde der kan gives et afbud-som fx ved sygdom.
For flytning af tid gælder samme regler. Spørg om tiden kan flyttes  så hurtigt som muligt men senest 24 timer før aftalt tid.

Afbudsreglerne gælder også ved sygdom-der skal altid gives afbud senest 24 timer før.