Psykodynamisk terapi

Den psykodynamiske tilgang til terapi, går typisk bagom personens historie og i dybden med fortidige vilkår og begivenheder. Tilgangen lægger b. la vægt på ubevidste konflikter med rødder i barndommen og de relationer man havde til nære omsorgspersoner. Der arbejdes typisk med hvordan disse konflikter viser si i vores voksne liv og hvordan de kan udspille sig i vores nuværende relationer og den måde vi fungerer og har det på i vores dagligdag. Sigmund Freud var ophavsmand til det vi kender som klassisk psykoananlyse.

I sin klassiske form er freudiansk psykoanalyse en langvarig proces, der strækker sig over flere år, hvor klienten gradvis opbygger indsigt i årsagerne til egne følelser og adfærd. Psykanalysen har dog siden forgrenet sig i flere forskellige retninger og behandlingsvarianter, der praktiseres i mere kortvarige behandlingsforløb tilpasset nutiden. At få indblik i sin egen psyke og stifte nærmere bekendtskab med såvel stærke som svage sider af sig selv kan i virkeligheden siges at være det vigtigste værktøj vi som mennesker kan have med os gennem livets rejse. Psykodynamisk terapi kan bruges i kombination med andre tilgange og sådan vil det oftest være.

Erfaring og forskning

Se evt. under kognitiv terapi. Det vil altid være individuelt hvor mange eller hvor få gange samtaler en person har brug for, afhængig af problemstillingen, også når den psykodynamiske terapiform bruges som den primære. Erfaringen og forskningen understøtter at samtaleterapi kan afkorte en depressiv periode væsentligt og forebygge tilbagefald. Det samme gælder for angstlidelser og andre psykiske problematikker.