Hvad er stress og hvad kan en psykolog hjælpe med

Stress er et bredt begreb. Det bliver ofte brugt som et synonym for travlhed eller sygdom. Stress kan udløse forskellige sygdomme. Forud for en depression eller en angsttilstand ligger ofte en lang periode med stress. Der findes to slags stress: Den kortvarige og den langvarige stress.

Der findes to slags stress

Kortvarig stress er normalt og gavnligt. Kortvarig, akut stress oplever vi, når en situation presser os og bringer vores krop i alarmberedskab. F.eks. i en eksamenssituation. Det er gavnligt at opleve en grad af stress/nervøsitet. Det sætter nemlig vores autonome nervesystem i gang, som pumper hormonerne adrenalin og kortisol ud i kroppen. Derved skærpes sanserne og vi bliver i stand til at handle. Bagefter slapper kroppen igen af og restituerer sig. Der sker ingen langvarig skade.

Langvarig stress er skadeligt og er noget der opstår når de situationer og begivenheder, der stresser os er vedvarende over en længere periode. Det er næsten altid skadeligt, fordi kroppen ikke kan holde til at være i konstant beredskab hver dag. Kroppen undertrykker f.eks. vores behov for mad eller søvn, hvilket går ud over vores helbred og humør.

Kroppens alarmberedskab – kontakt psykolog

Stress-reaktionen er vores alarmberedskab. Alarmen sætter i gang, når vi kommer i en situation, hvor der sker noget andet, end det, vi regnede med skulle ske. Reaktionen skærper sanserne og sætter os i stand til at handle hurtigt. Fornemmelsen af kroppens alarmberedskab, som sætter det autonome nervesystem i gang kan være ubehagelig, men alarmreaktionen er helt normal. Har vi en forventning om, at vi kan løse, altså cope med den udfordring der stresser os, falder kroppens alarmberedskab hurtigt igen. Det er nødvendigt for os, at kunne reagere hurtigt i pressede situationer, og stressreaktionen er derfor sund på den korte bane, men bliver den vedvarende vil stresshormonerne langsomt nedbryde kroppens forsvar og vi bliver syge. Første skridt til vejen ud af stress: Tal om det.

Tal om det med en psykolog

Tal om hvad der er svært, hvad det er der presser dig. Få hjælp ved en psykolog til at få klarlagt din situation og få konkrete strategier til at handle dig ud af stressen. Kroppen er intelligent indrettet og når den er i alarmberedskab over længere tid, fortæller den dig du skal stoppe op og lave nogle forandringer i dit liv. Der er god hjælp at hente gennem samtaleterapi og des hurtigere du får hjælp des hurtigere bedring. Hvis kroppen igennem længere tid producerer store mængder adrenalin og kortisol, er den i konstant beredskab. Når kroppen på denne måde ikke får lov til at slappe af, bliver det skadeligt for os. Længerevarende eller gentagne stressperioder kan med tiden være årsag til depressioner og hjerte-kar-sygdomme. Kontakt Psykolog Lone Christensen i Psykologrådgivningen. Praksis i både Odder og Aarhus.

Symptomer på stress

Hvis du har flere af disse symptomer over en længere periode, kan det være tegn på, at du oplever langvarig stress. Hjertebanken , Hovedpine , Svedeture , Indre uro, Mavesmerter , Appetitløshed, Hyppige infektioner , Forværring af kronisk sygdom som fx psoriasis og sukkersyge.

Psykiske tegn på stress kan være:

Ulyst, Træthed, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Rastløshed, Nedsat humør. Derudover kan du opleve søvnproblemer, mangel på engagement, aggressivitet, Irritabilitet, Ubeslutsomhed, Øget brug af stimulanser som fx kaffe, cigaretter og alkohol og øget sygefravær.