Eksistentiel tilgang i terapi/samtaler

Livet består af mange overgange. Forskellige livsfaser byder på forskellige udfordringer. Det er et livsvilkår for os alle, at livet består af barndom, ungdom, voksenlivet, alderdommen og muligvis medfølgende sygdom og til sidst døden. Både i livets overgangsfaser og efter traumatiske begivenheder kan man have behov for at tage sit liv op til revision. Ingen menneskeliv eksisterer uden at møde en form for modgang. Det kan være en hjælp og nødvendigt sammen med en psykolog at afklare, hvilke værdier man gerne vil have i sit liv. Hvad der er vigtigt og knap så vigtigt og igen finde frem til balance og energi til at fortsætte livet på en konstruktiv måde.

Fælles eksistensvilkår

Mennesket deler en række eksistensvilkår fordi vi er den art vi er. Som det eneste af pattedyrene har vi evnen til at reflektere over tilværelsen og forestille os hvad der kan ske eller ikke ske i fremtiden. Vi kan bekymre os og frygte ting/begivenheder på forhånd. Det kan være nyttigt at reflektere over og forholde sig til de eksistentielle vilkår der følger med menneskelivet. som fx: Friheden til at vælge eller mangel på valgfrihed. Som mennesker er vi i den sværeste situation i livet grundlæggende alene i verden, nemlig når vi står overfor døden-livets sidste time. Ingen kan gå ind i døden sammen med os, heller ikke selvom vi måske har masser af venner og familie. Den meningsløshed der kan føles forbundet hermed, kan være vigtig at tage stilling til. En dag slutter livet og hvad bestod det af?

Vi skal finde retning og skabe os en mening med livet.

Vestlig kultur er præget af materielle værdier og meget hårde normer i forhold til hvad der betragtes som det succesfulde liv, det vellykkede liv. Her i vesten, hvor vi vokser op og præges af den vestlige kulturs hårde succeskriterier kan det være svært, at overskue det hav af muligheder vi har. Forventningerne til livet og til hvad vi skal kunne præstere som mennesker for, at opfylde succeskriterierne og føle vi er noget er enormt høje. Man skal realisere sig selv, hele tiden være omstillingsparat, lære nyt, have høje uddannelser, gode jobs, familie og mange børn samtidig med fuldtidsarbejde og tjene mange penge. Kan man ikke leve op til dette lever man ikke det ”rigtige liv, så er man ikke noget. Det er enten eller. Enten er du med eller også er du det ikke. Forventningerne der følger med forbrugerkulturen gør, at vi nogle gange glemmer at stoppe op og mærke efter. Hvad er det rigtige for mig? Hvordan vil jeg gerne leve og hvad giver mening for mig? Det er lettere blot at følge strømmen i jagten på det evigt lykkelige liv, men ofte bliver vi stressede, deprimerede og ulykkelige i alt det vi skal tilegne os og som netop skulle give det lykkelige liv.

Refleksioner over ovennævnte eksistensvilkår kan være nyttige at medinddrage i alle former for terapi. Når vi som mennesker kommer i krise vil mange af livets store spørgsmål oftest melde sig.