Terapiformer

Psykologrådgivningen tilbyder forskellige terapiformer. Læs mere her:

Hos psykologrådgivningen trækkes på flere forskellige tilgange til behandling. Dermed menes at jeg bruger en integrativ tilgang. Jeg arbejder med flere forskellige terapiformer alt efter hvilket menneske jeg sidder overfor og alt efter hvilken problematik dette menneske kommer til mig med. Oftest bruger jeg elementer fra flere terapiformer på en gang.

Eksempelvis kan kognitiv terapi efter min opfattelse sjældent stå alene. Der vil altid være brug for at se bag om den enkeltes livssituation for at klarlægge, hvordan og hvorfor tilværelsen har formet sig som den har.  Hvor meget eller lidt der skal arbejdes i dybden med dette tilpasses naturligvis klientens egne ønsker og behov. Jeg arbejder bl.a. med kognitiv, psykodynamisk, eksistentiel, systemisk og narrativ terapi.