Profil

Psykologrådgivningen drives af Lone Christensen og er en privatejet praksis, etableret i 2010 med lokaler centralt i både Odder og Aarhus.

Derudover er jeg tilknyttet Falck healthcare, Prima Care og As3 i Aarhus og Odder

Baggrund

58 år og mor til dreng på 18 år. Uddannet psykolog og autoriseret af psykolognævnet. Uddannet Cand.psych. fra Aarhus universitet samt to-årigt autorisationsforløb. 3 årig efteruddannelse i psykodynamisk chock-traume terapi med tegne terapi som metode. Derudover er jeg uddannet i traume  EMDR behandling. http://emdr.dk

Erfaring med behandling af: Børn, unge,  voksne og grupper.

Jeg har tidligere været ansat indenfor behandling af psykisk sårbare og socialt belastede kvinder og i privatpraksis med behandling af alle kategorier inden for sygesikringens krisekategorier og har en særlig interesse og viden indenfor neuropsykologi. Derudover har jeg gennem en længere periode arbejdet frivilligt med rådgivning af unge psykiatribrugere på Gallo Kriserådgivning i Aarhus.

Jeg har erfaring med behandling af følgende:

Traumer ( såvel chock traumer som udviklingstraumer) Depression, angst, kriser og stress relaterede lidelser. 

Derudover  se nærmere nedenfor:

Jeg har speciale indenfor adoptionsrådgivning og udviklingstraumer.

Jeg har speciale i tilknytning, omsorgssvigt og hvilken betydning dette har for børns følelsesmæssige udvikling og for  nervesystemets udvikling og deraf eventuelle adfærdsforstyrrelser/udviklingsforstyrrelser. Hvad betyder det f. eks at modtage et barn i familien, der har haft første del af sin opvækst på en institution, uden mulighed for tilknytning til en kærlig og omsorgsfuld mor? Min viden er baseret på nyere hjerneforskning og brobygning mellem denne og den nyeste viden indenfor udviklingspsykologi.

Samtaleterapi

Min største interesse indenfor psykologien er samtaleterapi. At hjælpe mennesker, det være sig børn, unge eller voksne i krise og/eller blot svære livsssituationer. Jeg vægter en anerkendende og respektfuld tilgang til alle mennesker jeg kommer i berøring med  og anser en tryg og empatisk relation mellem behandler og klient som altafgørende for et positivt resultat af den psykologiske behandling.

Behandlingen tilpasses hver enkelt klient. Dette sikres ved brug af en integrativ tilgang. Det betyder, at der trækkes på forskellige teoretiske referencerammer, afhængig af hvad hver enkelt klient kommer med. Ofte bruges elementer fra både kognitiv, psykodynamisk, eksistentiel, systemisk og narrativ terapi.

Tavshedspligt

Psykologer har tavshedspligt, og er bl.a. underlagt et etisk regelsæt. Se evt. dansk psykologforenings hjemmeside: www.dp.dk og/eller www.psykologeridanmark.dk